TV Griffensteyn – Een veilige omgeving

Tennisvereniging Griffensteyn staat voor een vereniging waar iedereen welkom is om op zijn/haar manier te kunnen tennissen of te kijken in een ontspannen sfeer. Iedereen die sport moet dat bij ons in een veilige omgeving kunnen doen. TV Griffensteyn vindt het vanzelfsprekend er alles aan te doen om zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen.

Als vereniging hebben we daarvoor gedragsregels opgesteld. Daarnaast onderschrijven we ook de algemene gedragscode van de KNLTB.

Maar stel nu dat …. 

De vertrouwenspersoon

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag toch plaatsvindt. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn. Daarom stellen wij een centraal aanspreekpunt in,  om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de vereniging omgaan leuk en veilig blijft – de vertrouwenspersoon. Een lid kan bij deze persoon terecht als iemand bij de tennisvereniging haar/hem een onprettig gevoel geeft. Als een lid vindt dat die persoon haar/hem bijvoorbeeld pest, discrimineert of seksueel intimideert kan dat aan de vertrouwenspersonen verteld worden. 

TV Griffensteyn wil het volgende daarmee mogelijk maken: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, deze niet verergert en herhaling voorkomen kan worden.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon. Dit betekent dat zij/hij geen partij zal kiezen. De vertrouwenspersoon luistert naar het verhaal en komt pas in actie als het lid aangeeft dat zij/hij dit wilt. Het kan dus ook zo zijn dat het lid alleen even haar/zijn hart lucht. De vertrouwenspersoon kan ook helpen met het zoeken naar een oplossing. Zoals iemand vinden die in de situatie wil bemiddelen. Belangrijk om te weten is dat het lid zelf bepaalt wat er gebeurt en in welk tempo. De vertrouwenspersoon vertelt het lid wat zij/hij allemaal kan doen en helpt hierbij. 

De vertrouwenspersoon is er voor trainers, ouders, begeleiders en jeugdleden en seniorleden.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

De gesprekken die er tussen het lid en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat het lid daar     

  • toestemming voor heeft gegeven    
  • van op de hoogte is. 

Bereikbaarheid Vertrouwenspersoon

Heb je een melding die je wilt inbrengen voor de vertrouwenspersoon, dan kun je deze sturen naar het volgende mailadres

vertrouwenspersoon@griffensteyn.nl

Als er sprake van seksuele intimidatie, dan kan de persoon in kwestie ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om haar/zijn verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Even voorstellen … Rob de Visser

Wij zijn heel blij als TV Griffensteyn om Rob de Visser voor te kunnen stellen als vertrouwenspersoon.

Rob is 54 jaar, vader van twee kinderen en sinds 2015 lid van TV Griffensteyn. In het dagelijks leven is hij Counselor/coach en begeleidt mensen na burn out, depressie en helpt bij allerlei levensvragen.

Aarzel niet om Rob (06-42236593, rob.rdvisser@gmail.com) rechtstreeks te bellen of te mailen, of gebruik het mailadres dat we bij TV Griffensteyn hiervoor ingesteld hebben.

Documenten

Als TV Griffensteyn hebben we de volgende documenten die wij onderschrijven:

  • Beleidsnotitie
  • Gedragscode TV Griffensteyn
  • Algemene gedragscode KNLTB
  • Werkwijze Signalen VCP 2020 NOC NSF

 

Lees meer