De vertrouwenspersoon

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag toch plaatsvindt. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn. Daarom stellen wij een centraal aanspreekpunt in,  om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de vereniging omgaan leuk en veilig blijft – de vertrouwenspersoon. Een lid kan bij deze persoon terecht als iemand bij de tennisvereniging haar/hem een onprettig gevoel geeft. Als een lid vindt dat die persoon haar/hem bijvoorbeeld pest, discrimineert of seksueel intimideert kan dat aan de vertrouwenspersonen verteld worden. 

TV Griffensteyn wil het volgende daarmee mogelijk maken: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, deze niet verergert en herhaling voorkomen kan worden.

Vertrouwenspersoon Overzicht