KNLTB pas - Vraag & Antwoord

Inhoudsopgave

» Vragen over bezit, verlies en beschadiging
» Vragen over toegang
» Vragen over openzetten en afsluiten
» Vragen over oude passen
» Vragen over afhangen
» Vragen over privacy

 

Vragen over bezit, verlies en beschadiging

Bezit KNLTB pas

Wat kan ik met de KNLTB pas?

  • toegang krijgen tot park en clubhuis via de paslezers aan toegangshek en deur
  • betalen aan de bar, als je tegoed laadt op deze pas aan de bar
  • (indien je niet digitaal afhangt via clubapp of website) Banen reserveren bij het afhangbord in het halletje van het clubhuis

Hoe lang is deze KNLTB pas geldig?
De uitgereikte KNLTB pas is geldig voor de duur van het lidmaatschap en wordt eenmalig kosteloos vertrekt.

Ik heb een KNLTB pas en ben geen lid meer. Kan ik deze retourneren?
KNLTB passen zonder pasfoto: heel graag. Dit is geen verplichting, want de pas is eigendom van het (oud-)lid, maar geretourneerde passen kunnen opnieuw worden uitgedeeld, mits in goede conditie.

Ik ben donateur. Krijg ik een KNLTB pas?
Nee. 

Ik ben donateur-lid. Krijg ik een KNLTB pas en welke rechten staan op deze pas?
Ja, een donateur-lid krijgt een KNLTB pas. De pas wordt tijdelijk geblokkeerd voor het afhangen van banen maar behoudt dezelfde toegangsrechten (denk bijv. aan een commissielid dat tijdelijk niet tennist).

KNLTB pasje kwijt of beschadigd

Ik heb geen KNLTB pasje gehad. Hoe verkrijg ik deze?
Dat is vervelend. Er is dan iets misgegaan in de postverzending of onze administratie. Neem s.v.p. contact op met het ledensecretariaat.

Mijn KNLTB pasje is kwijt of gestolen. Wat nu?
Een vervangende pas is verkrijgbaar. Neem zo snel mogelijk contact op met het ledensecretariaat zodat we de oude pas kunnen blokkeren.

Mijn KNLTB pasje is beschadigd en werkt niet meer. Wat nu?
Een vervangende pas is verkrijgbaar. Neem contact op met het ledensecretariaat. Je kunt de beschadigde pas doorknippen en deponeren bij het restafval (niet bij het plastic afval). 

Het uiterlijk van de pas

Op de pas staan geen pasfoto en naam van het lid. Klopt dat wel?
Zeker. Hierdoor zijn de passen voor onbekenden niet herleidbaar tot onze vereniging of tot een persoon. De gegevens zoals vermeld op de oude passen zijn niet verplicht en niet nodig voor competitie- en toernooi doeleinden. De KNLTB geeft zélf deze nieuwe passen uit.

Mag ik iets schrijven of plakken op mijn KNLTB pas zodat deze duidelijk van mij is?
Ja. De pas is je eigendom. Je kunt deze beschrijven of beplakken om makkelijker te identificeren.

Mag ik een gaatje knippen in de KNLTB pas?
Nee. De kans is erg groot dat de pas dan niet goed meer werkt.

Vragen over toegang

Toegang tot park en clubhuis

Moet ik de KNLTB pas verplicht bij me hebben op het park?
Nee. Het is wel verstandig omdat het toegangshek dicht kan zijn, of omdat je ermee wilt betalen aan de bar.

Moet ik mijn KNLTB pas altijd tegen de scanner houden, ook al is het hek of de deur open?
Nee. Als het hek of toegangsdeur open is, is dat niet nodig.

Van hoe laat tot hoe laat is het toegangshek en voordeur clubhuis geopend?
Tussen 07:00 en 23:00 uur zijn toegangshek en voordeur van het clubhuis te openen door alle leden met hun pas. Het toegangshek kan binnen dit tijdslot worden opengezet aan een magneet. Gebeurt dit niet, dan valt deur of hek via de deurdranger achter de bezoeker weer dicht en op slot. Een volgende bezoeker moet dan zijn pas weer tegen de lezer aanhouden.

Het lukt niet om met mijn KNLTB pas het park of het clubhuis binnen te komen, wat nu? 
Houd de pas dicht tegen de paslezer aan. Lukt het nog steeds niet? Dat kan de volgende oorzaken hebben:

  • Mogelijk gebruik je een oude pas (herkenbaar aan een pasfoto op de pas).
  • Op normale dagen is het park gesloten tussen 23:00 en 07:00u.
  • Bij extreme weersomstandigheden of opdooi kan de groundsman besluiten het park te sluiten. 
  • Heb je normaliter toegang tot de kantine, maar nu ineens niet? Mogelijk heb je de pas van een gezinslid meegenomen.

Kan ik zonder KNLTB pas het clubhuis en park verlaten?
Ja, clubhuis en park verlaten is altijd mogelijk. Is het hek op slot? Druk op de grote zwarte knop op de paal bij het hek.

Toegang tot de kantine 

Wie hebben toegang tot de kantine?
Deze kan alleen geopend worden door leden met specifieke rollen. Zo hebben trainers, groundsman, bestuur en sommige commissies toegang. Maar ook leden die op dat moment bardienst hebben. 

Ik heb binnenkort bardienst en daarom toegang tot de kantine nodig. Hoe regel ik dit?
Je hoeft niets te doen. Ons barrooster regelt dit automatisch voor je. Op de dag van je bardienst heb je toegang tot de kantine via de tussendeur in het halletje. 

Ik heb tijdens een bepaald evenement toegang tot de kantine nodig. Hoe regel ik dit?
Commissieleden die een evenement organiseren waarbij de kantine nodig is, kunnen tijdelijke toegang krijgen voor de duur van het evenement. Dit wordt voor alle leden van de commissie geregeld door het ledensecretariaat. Als dit nog niet het geval is, kan de commissievoorzitter dit voor alle commissieleden tegelijk aanvragen bij het ledensecretariaat. Ons ledensecretariaat stemt de aanvraag dan af met de secretaris van het bestuur.  

Ik doe vrijwilligerswerk voor de club waarvoor ik toegang nodig heb tot de kantine, hoe regel ik dit?
Mogelijk heb je al toegang tot de kantine. Zo niet, neem dan contact op met het ledensecretariaat. Bij twijfel stemt ons ledensecretariaat de aanvraag af met de secretaris van het bestuur.  

Mijn KNLTB pas geeft me geen toegang meer tot de kantine. Wat is er aan de hand?
Gebruik je wel de goede pas (niet die van een gezinslid)? Mogelijk neem je niet langer deel aan een commissie of andere rol die toegang geeft. In andere gevallen, neem contact op met het ledensecretariaat

Vragen over openzetten en afsluiten 

Open zetten van deuren en hek

Kan ik het toegangshek open houden?
Ja, het toegangshek kan tussen 07:00 en 23:00u worden vastgezet tegen de openhoud-magneet. Gebruik nooit plantenbakken of stoelen om het hek open te houden, omdat het hek op afstand kan worden bediend.

Kan ik de voordeur van het clubhuis open houden?
Nee. Deze valt automatisch dicht. Zo houden we tocht, regen en sneeuw buiten de deur.

Kan ik de kantinedeur open zetten tijdens bardienst of evenementen?
Ja, de kantinedeur (tussen halletje en kantine) kan tussen 07:00 en 23:00u  worden vastgezet aan de magneet.

Op slot doen van het hek of deuren

Hoe doe ik de kantine op slot met de KNLTB pas?
Ga je als laatste weg en staat de tussendeur naar het halletje nog geopend? Sluit de deur door (onderaan) bij de magneet de knop in te drukken. De deur valt dicht en je kunt weggaan. 
Hoewel de deur dicht is, is hij niet persé op slot. Dat zit zo:

  • Tijdens openingstijden van de bar is de dichte deur niet vergrendeld. Leden kunnen vanuit het halletje de kantine binnenkomen.
  • Buiten bar openingstijden valt de tussendeur vanzelf vergrendeld dicht met een deurdranger. De dichtgevallen tussendeur is vanuit de kantine te openen, maar van buiten alléén open te maken met een KNLTB pas met de juiste bevoegdheid  (neem daarom altijd je KNLTB pas mee als je bardienst hebt).

Hoe doe ik het clubgebouw op slot met de KNLTB pas?
Dat hoeft niet. De voordeur van het clubhuis wordt op afstand vergrendeld en valt vanzelf in het slot buiten openingstijden. 

Hoe doe ik het toegangshek tot het park op slot met de KNLTB pas?
Ga je als laatste weg en staat het hek nog open? Sluit deze dan door op de zwarte drukknop bij de paal te drukken. Het hek valt dan dicht en op slot. (Vanaf parkzijde kun je altijd het hek openen met de zwarte drukknop).

Vragen over oude passen

Wat doe ik met mijn oude pas (die met pasfoto) zodra de nieuwe pas in werking treedt?
Je kunt deze doorknippen en bij het restafval doen. Gooi het pasje niet bij het plastic afval (bron). 

Er stond geld op mijn oude pas (tegoed voor betalingen kantine). Ben ik dit nu kwijt?
Nee. Het tegoed is inmiddels overgezet op je nieuwe KNLTB pas. 

Vragen over afhangen

Is de pas nodig om een baan te reserveren?
Nee, je kunt digitaal een baan ‘afhangen’ via clubapp of website. Bij het afhangbord in het halletje van het clubhuis heb je de pas wél nodig.

Ik speel met een introducé en wil afhangen maar hij heeft geen pas. Wat nu?
Introducees hebben niet langer een tijdelijke pas nodig. Leden kunnen introducees laten meespelen tijdens het maken van een baanreservering in de clubapp  of website. Bij het afhangbord in het halletje van het clubhuis kan dit niet. 

Vragen over privacy

Hoe beschermen jullie mijn privacy?
Griffensteyn vindt jouw privacy belangrijk en gaat daar zorgvuldig mee om. Uiteraard hebben we maatregelen getroffen om je pas- en sleutelgegevens te beschermen tegen misbruik. In ons privacyreglement lees je meer over de wijze waarop we met je gegevens omgaan.