Bestuur en Commissies

TV Griffensteyn is een vereniging en draait op de inzet van vrijwilligers. De activiteiten zijn belegd bij  diversie commissies. Het bestuur is eindverantwoordelijk.

Lees meer

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de club, voor technische zaken, het parkbeheer, competities, evenementen en toernooien. Zij leggen hierover verantwoording af aan de leden via de ALV.

Lees meer

Jeugdbestuur

Het Jeugdbestuur bestaat uit jeugdleden die namens de jeugd activiteiten bedenkt en organiseert. Zo organiseren zij samen met de Jeugdcommissie de Jeugdclubkampioenschappen, ondersteunen bij de jeugdacitviteiten & evenementen en ze helpen bij het Open Jeugdtoernooi

Contact kan via Jeugdbestuur@griffensteyn.nl

Beleid en ALV

Ieder jaar in maart wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van TV Griffensteyn gehouden. Op deze pagina vindt u verslagen, notules, agendas en andere documenten gerelateerd aan afgelopen en komende vergaderingen.