Bestuur

Het bestuur bestaat uit 6 personen. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de club, voor technische zaken, het parkbeheer, competities, evenementen en toernooien. Zij leggen hierover verantwoording af aan de leden via de ALV.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen.

Bestuur en Commissies Overzicht