Bert van den Berg treedt af als bestuurslid

Na ruim 4 jaren met plezier actief te zijn geweest als secretaris/bestuurslid van onze vereniging, heeft Bert aangegeven, met ingang van heden af te treden als bestuurslid.

Bert blijft een gewaardeerd lid van TV Griffensteyn. Bert heeft in deze jaren een grote bijdrage geleverd aan het beleid van onze vereniging. Naast het voeren van het bestuurssecretariaat heeft hij zich sterk gemaakt voor het vrijspelenbeleid, nadruk gelegd op sportief gedrag binnen onze vereniging en heeft hij de afgelopen periode de complexe invoering van een geheel nieuw ICT pakket binnen onze club getrokken. Al deze activiteiten leveren veel energie op, maar kosten ook energie. De samenwerking binnen het bestuur in de afgelopen periode kon dit niet meer compenseren. Bert heeft binnen het bestuur altijd op constructieve wijze, een kritische rol vervuld. Een dergelijke rol binnen het bestuur waarderen wij zeer omdat dit ons scherp houdt. Namens onze vereniging willen wij Bert van harte danken voor zijn bijdrage aan de koers van TV Griffensteyn en zoeken wij een mooie gelegenheid om dit als bestuur samen af te sluiten.

Het bestuur