Extra ALV baanvervanging

Op 21 november 2023 houdt TV Griffensteyn een extra ALV waarin de club een besluit gaat nemen over de baanvernieuwing. Focus ligt hierbij op het type ondergrond van alle 10 de tennisbanen. De huidige ondergrond van alle 10 de banen zal namelijk op korte termijn vervangen moeten worden.

We nodigen alle leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn, vanaf 20.00 in het clubhuis.

De baanvervangingscommissie zal samen met het bestuur een toelichting geven op het onderzoek naar de vervangingen van de baanondergrond en de geadviseerde baanondergrond.  Uiteindelijk zal er een stemming plaatsvinden over de Smashcourt variant als ondergrond voor alle 10 de banen.
(Informatie over de geteste baansoorten, kosten raming etc is te vinden op onze ALV webpagina

Stemming zal dit jaar anders verlopen dan we gewend zijn, omdat Griffensteyn dit voorjaar nieuwe statuten heeft aangenomen, die op stemgebied meer mogelijkheden geven.

1. Vertegenwoordigers/ouders van junioren zijn uitgenodigd, de uitoefening van de stem van juniorleden komt toe aan hun wettelijke vertegenwoordigers.
2. Er kan via een schriftelijke machtiging gestemd worden. Dat betekent dat het lid zijn/haar stem via een schriftelijke stemming laat inbrengen door het gemachtigde lid. De gemachtigde kan naast zijn/haar eigen stemming, voor max. twee leden een schriftelijke stem uitbrengen.
3. Leden kunnen bij afwezigheid tijdens de ALV, hun stem ook van tevoren uitbrengen, vóór 21 november, door hun stemming per mail aan de secretaris te laten weten: secretaris@griffensteyn.nl.
4. De stemming vindt plaats door handopsteking// schriftelijk via mail// schriftelijk via machtiging

We hopen op een hoge opkomst, de ALV kan slechts een geldig besluit nemen bij aanwezigheid van minimaal 40 senior leden.

Graag tot ziens op 21 november 2023!

Hartelijke groeten,

Ook namens baanvervangingscommissie (Hetty van der Pennen, Stefan Goedhart, Arnoud Kramer en Erwin Gelens)

Bestuur (Bruno, Erwin, Leo, Dirk en Wietske)