2024

19 maart 2024 zal de Algemene Ledenvergadering van TV Griffensteyn plaatsvinden. Hieronder kun je de agenda en verslagen downloaden.

Lees meer

2023 Extra ALV Baanvervanging

21 november 2023,  zal een extra Algemene Ledenvergadering van TV Griffensteyn plaatsvinden. Deze gaat over het vervangen van de banen. Aanvang is 20.00. Hieronder kun je de informatie over de baanvervanging downloaden.

Lees meer

2023

21 maart 2023 heeft de Algemene Ledenvergadering van TV Griffensteyn plaatsgevonden. Hieronder kun je de agenda en verslagen downloaden.

Lees meer

2023 Extra ALV Statuten wijziging

Opnieuw stemming over wijziging Statuten en Huishoudelijk reglement. 

Hoewel de wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk reglement door de extra ALV van 22 november 2022 akkoord zijn gegeven, heeft de notaris echter aangegeven dat er een procedurefout is gemaakt in de stemming. Daarom hebben we de concept Statuten opnieuw aan de ALV voorgelegd ter akkoord (7 maart, 21 maart).   
Daarbij moeten we ook het Huishoudelijk Reglement opnieuw ter stemming voorleggen omdat de KNLTB niet akkoord gaat met een door de ALV voorgestelde tekstuele wijziging. 

Je kunt de Statuten en Huishoudelijk reglement hieronder downloaden.

Lees meer

2022 Extra ALV Statuten wijziging

22 november 2022 heeft een extra Algemene Ledenvergadering van TV Griffensteyn plaatsgevonden ivm wijzigingen in de statuten en het huishoudelijke reglement. Hieronder kun je de gewijzigde documenten en het besluit downloaden.
Merk op dat dit de vervangende vergadering is van de vergadering van 9 november 2022 omdat op deze eerste datum het quorum van 532 aanwezige leden niet is gehaald.

Lees meer

2022

22 maart 2022 heeft de Algemene Ledenvergadering van TV Griffensteyn plaatsgevonden. Hieronder kun je de agenda en verslagen downloaden.

Lees meer

2021

23 maart 2021 heeft de Algemene Ledenvergadering van TV Griffensteyn OnLine plaatsgevonden. Hieronder kun je de agenda en verslagen downloaden.

Lees meer

2020

Op 1 September 2020 heeft alsnog de Algemene Ledenvergadering van TV Griffensteyn plaatsgevonden (oorspronkelijke datum 24 maart 2020), tijdens het Parktoernooi. Vanwege corona gebeurde dit buiten op baan 1 en het aangrenzende terras. Hieronder vind je naast de agenda en verslagen ook de powerpoint van de ALV.

Lees meer

2019

26 maart 2019 was wederom de Algemene Ledenvergadering van TV Griffensteyn. Hieronder kun je de agenda en verslagen downloaden.

Lees meer

2018

27 maart 2018 was de Algemene Ledenvergadering van TV Griffensteyn. Hieronder kun je de agenda en verslagen downloaden.

Lees meer