Bestuur en Commissies

TV Griffensteyn is een vereniging en draait op de inzet van vrijwilligers. De activiteiten zijn belegd bij  diversie commissies. Het bestuur is eindverantwoordelijk.

Het bestuur wordt ondersteund door een vijftigtal vrijwilligers die actief zijn in de volgende commissies. Naast onderstaand overzicht is een lijst met vrijwilligers en commissies HIER beschikbaar voor leden na inloggen.

Bestuur en Commissies Overzicht