Uitkomsten ALV 1 september 2020

Dinsdagavond 1 september 2020 heeft TV Griffensteyn de (verplaatste) Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Leden en bestuur blikten terug op alle mooie evenementen en initiatieven van 2019 en het bestuur stond stil bij het afgelopen Corona half jaar en blikte vooruit naar de komende maanden. De ALV is akkoord gegaan met financiën, de voorgedragen leden van verdiensten en erelid en meerdere bestuurswisselingen.

Vanwege het coronavirus vond de ALV ditmaal buiten plaats, op baan 1 en terras. Dat was een bijzondere setting. Het bestuur kijkt terug op een prettige, constructieve vergadering en bedankt alle 51 aanwezige leden voor hun komst naar de ALV. De ALV heeft ingestemd met de jaarrekening 2019 en met de begroting 2020 en de investeringsbegroting (2020-2027). Leden en bestuur blikten terug op alle mooie evenementen en initiatieven van 2019; de installatie van de ledverlichting op de banen, de vervanging van het hekwerk en het sanitair, de aanwezigheid van Griffensteyn in de lokale media. Het bestuur keek ook  terug op afgelopen Corona half jaar en vooruit naar de komende maanden; de installatie van de lustrumcommissie (Griffensteyn 70 Jaar), onderhoud park en Open toernooien.

Wisselingen in bestuur
Tijdens deze vergadering hebben er een aantal wissels binnen het bestuur plaatsgevonden. Jos Tonk heeft na ruim 7,5 jaar de voorzittershamer over gedragen aan Bruno Tilmans.
Jos ging met het bestuur aan de slag, zette in op het besturen op afstand, om commissies de ruimte en vrijheid om binnen budgetten hun zaken te regelen en was altijd bereikbaar in geval van vragen en hulp. Hij zette zich in om meer verbinding te brengen binnen de club, haalde spanning weg in discussies over vrij spelen versus prestatie, en wist altijd voor alle partijen acceptabele oplossingen te brengen. Er kwam ook vernieuwing, nieuwe lampen, clubhuis renovatie, terrassen, LED lampen, nieuwe trainingsschool, maar hij wist het brede en sfeervolle karakter van Griffensteyn te bewaren en stimuleerde daar ook de overige bestuursleden in.

Vervolgens droeg Ronald Antonissen, penningmeester, het stokje over aan Leo van Loon. Ronald is de afgelopen 4 jaar penningmeester geweest en was binnen het bestuur tevens aanspreekpunt voor ontwikkelingen binnen de clubhuiscommissie.

Leo, de nieuwe penningmeester, is interim manager in finance & control. Hij woont in de dichtersbuurt samen met zijn drie kinderen. Het vervullen van de rol van penningmeester is voor Leo een mooie kans om meer mensen te leren kennen en een bijdrage te kunnen leveren aan het financieel gezond houden van Griffensteyn.

Ook vond er een wissel plaats in de secretaris rol. Wietske Soeteman neemt dit stokje nu officieel over van Judith van Doleweerd, die het secretarisschap tijdelijk op zich heeft genomen. Wietske is met veel plezier samen met haar gezin lid van de club. Ze wil graag iets voor de club gaan doen en een bestuursfunctie sprak haar aan omdat ze op deze manier iets dieper in de Griffensteyn wereld kan kruipen. Wietske heeft ervaring met een secretarisfunctie binnen de psychologen vereniging Nederland. Ze werkt als psycholoog met mensen met PTSS. Ze hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan duidelijkheid, transparantie, snelheid en besluitvaardigheid binnen het bestuur.

Vervolgens droeg Bruno Tilmans de functie van Technische zaken over aan Erwin Gelens. Bruno heeft deze functie binnen het bestuur ruim drie jaar voor zijn rekening genomen.  Erwin Gelens kon helaas niet aanwezig zijn, omdat hij wachtte op de uitslag van een Coronatest. Via de whatsapp kon hij wel mee luisteren.  Het bestuur is blij Erwin te verwelkomen. Hij is kind van de vereniging. Erwin speelt al vanaf zijn jeugd tennis en behoort tot de beste spelers van TV Griffensteyn. Zijn beide ouders zijn al decennia lid van onze vereniging (zijn moeder is erelid). Erwin is 33 jaar oud, en woont in de binnenstad van Utrecht. Naast tennis is sport een belangrijke factor in zijn leven: fitness, fietsen (Race en MTB), zwemmen en bedrijfshockey. Erwin is werkzaam voor de Schiphol Group als Team Manager. Daarin is hij verantwoordelijk voor de Bagage Control Room. Griffensteyn is voor Erwin als een tweede huis. Erwin beleeft veel plezier aan het tennissen, maar vooral ook aan de leuke contacten op de tennisbaan. Na zich in het verleden ingezet te hebben voor de Technische Commissie, de Open Toernooi Commissie de Jubileum Commissie en de Park Toernooi commissie vindt hij het nu heel leuk om een bijdrage te leveren vanuit het bestuur. Daarin vindt hij het belang van alle leden belangrijk (van G-tennis, competitie spelers, recreanten tot de prominenten).

Het bestuur en de leden bedankten Jos, Judith en Ronald hartelijk voor hun grote inzet en bijdrage voor onze vereniging.

Voordracht leden van verdiensten en erelid
Het bestuur heeft de vereniging toestemming gevraagd voor het voordragen van een viertal leden als lid van verdienste.

Als eerste werd Ad van Schaik voorgedragen en benoemd.  Ad is ca. 30 jaar zeer actief geweest binnen onze vereniging. Zo heeft hij in de baancommissie gezeten, is hij 15 jaar actief geweest binnen de Open Toernooi commissie. Binnen deze commissie heeft hij een automatiseringssysteem ontwikkeld waar later ook de KNLTB gebruik van heeft gemaakt. Ook heeft hij het digitale bardienstrooster ontwikkeld.

Vervolgens werd Arjen Hoekstra benoemd. Arjen is een product van ons jeugdbestuur. Met deze ervaring heeft hij vervolgens in de lustrumcommissie (2006)  gezeten en heeft maar liefst 17 jaar lang een centrale rol vervuld binnen de Open Toernooi Commissie. De organisatie van dit toernooi vergt veel inzet en tijd. De ALV stemt met applaus in met de benoeming van Arjen als lid van verdienste binnen onze vereniging.

Het bestuur heeft ook Nathalie de Bruin voorgedragen als lid van verdienste. Zij is 8 jaar lid geweest van de Technisch Commissie, is 6 jaar VCL  (Verenigings Competitie Leider) geweest en is tevens 15 jaar lang actief geweest binnen de Open Toernooi Commissie. De ALV stemt met applaus in met de benoeming van Nathalie tot lid van verdienste van onze vereniging.

Tot slot draagt het bestuur de scheidende Penningmeester Ronald Antonissen voor als lid van verdienste. Ronald is 4 jaar penningmeester van onze vereniging geweest. Binnen het bestuur is hij ook het aanspreekpunt geweest voor onze clubhuiscommissie. Ofschoon dit een drukke functie betreft heeft Ronald met grote inzet de organisatie en begeleiding van twee verbouwingen (sanitair) binnen ons clubhuis getrokken. De combinatie van beide taken is een zware geweest. Ronald heeft binnen het bestuur een rustige en verbindende rol gespeeld. De ALV stemt met applaus in met de benoeming.

Het bestuur heeft Jos Tonk voorgedragen als erelid op basis van zijn (eerder al beschreven) verdiensten voor TV Griffensteyn.