Nieuw bestuurslid: Secretaris

Met veel plezier kan ik namens het bestuur melden dat Wietske Soeteman vanaf heden de rol van secretaris in het bestuur vervult. Zij neemt daarmee de taak over van Judith van Doleweerd, die vanaf augustus waarnemend secretaris is geweest. We danken Judith hartelijk voor haar enthousiaste en constructieve inbreng in het bestuur. In maart dragen wij Wietske graag voor aan de Algemene Ledenvergadering.

Sportieve groet Jos Tonk