Contributie

Hier staan de tarieven voor de contributie voor het seizoen 1 april 2020  tot 1 april 2021.

Tarieven

  Tarieven Inschrijfgeld nieuwe leden
Senioren € 194,- + € 80,-
Senioren 65+ € 172,- + € 80,-
Jeugdleden € 125,- + € 40,-
Ereleden € 0,-  
Studentleden € 125,- + € 40,-
Donateur / KNLTB-lid € 38,-  
Donateurs € 21,-  
G-Tennis senior en junior € 65,- + € 10,-

Deze tarieven zijn inclusief het lidmaatschap van de KNLTB (uitgezonderd de donateurs).
Verder krijgt elk derde en volgende tennissend-gezinslid wonend op hetzelfde adres een reductie van €20,-. Dit geldt NIET bij donateurs en donateurs/lid binnen het gezin.
De contributie wordt deels bepaald door de leeftijd op 31 december van het jaar voorafgaand aan het verenigingsjaar; dat wil zeggen dat de leeftijd op 31 december 2019 mede de contributie in het verenigingsjaar 2020-2021 bepaalt.

Lidmaatschap Overzicht