Verslag Algemene Leden Vergadering dinsdag 23 maart 2021

Dinsdagavond 23 maart 2021 heeft TV Griffensteyn de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Vanwege het coronavirus vond deze voor het eerst online plaats. Er waren 41 leden online aanwezig.

Het bestuur blikte terug op afgelopen jaar en keek ook vooruit naar 2021; een lustrumjaar TV Griffensteun 70 jaar. Het bestuur lichtte de plannen toe rondom de organisatie van een "technisch hart", het opzetten van een digitaal geheugen voor onze club, het werken aan een facilitaire meerjarenvisie en mogelijke uitbreiding van ons grondgebied.

De ALV heeft ingestemd met de jaarrekening 2020 en met de begroting 2021 en de investeringsbegroting (2021-2028).

Het bestuur heeft het voorstel besproken om TV Griffensteyn per 1 juni 2021 rookvrij te maken. Dit voorstel is met 85% van de stemmen aangenomen. Het bestuur zal dit proces in gang gaan zetten.

En we kunnen melden dat de ALV unaniem akkoord is gegaan met de benoeming van Dirk Reints voor de nieuwe bestuursfunctie Facilitaire zaken. Welkom Dirk!