Meer weten?

  • De richtlijnen op deze pagina gelden vanaf 16 maart.
  • Heb je vragen? Dan kan je terecht bij onze Corona verantwoordelijke, Bruno Tilmans. Tel: 06-11449653
  • Houd het nieuws op de website, de Clubapp en de mail in de gaten.
Algemene informatie Overzicht