Bestuurswissels en Corona update

Graag geven we jullie weer een update i.v.m. de corona maatregelen. Ook delen we met jullie informatie over wisselingen in het bestuur. Deze week zouden we namelijk in de Algemene Ledenvergadering (ALV) een aantal nieuwe bestuursleden hebben voorgedragen. Deze vergadering is vanwege het corona virus uitgesteld tot een later moment dit jaar. Wel gaan de nieuwe bestuursleden vanaf heden waarnemend aan de slag tot de ALV later dit jaar. Onder 'lees meer' lees je meer over de nieuwe bestuursleden. Onder 'lees meer' vind je ook een update m.b.t. corona en wat de laatste maatregelen voor onze vereniging betekenen. 

BestuurswisselLeo van Loon nieuwe penningmeester T.V. Griffensteyn Vanaf heden neemt Leo van Loon de taken over Ronald Antonissen als penningmeester bij onze vereniging. We zijn heel blij dat Leo deze rol wil vervullen. En we bedanken Ronald heel hartelijk voor zijn belangrijke bijdrage in het bestuur de afgelopen vier jaar. Ronald heeft in deze periode als penningmeester bijgedragen aan een financieel zeer gezonde vereniging. Daarnaast is Ronald binnen het bestuur verantwoordelijk geweest voor de ontwikkelingen rond het clubhuis. Daarbij heeft Ronald de begeleiding van meerdere verbouwingen binnen ons clubhuis op zich genomen. Ronald heeft in het bestuur een constructieve en verbindende rol gespeeld. 

Leo zal tot de ALV later dit jaar waarnemend penningmeester zijn. Leo is in zijn werkzame leven interim manager in finance. Hij woont samen met zijn drie kinderen in de dichterswijk en is gek op koken en tennis natuurlijk!

Jos Tonk wil voorzittersrol overdragen Jos Tonk was van plan om tijdens de ALV na 7 jaren af te treden als voorzitter. Het stokje had hij willen overdragen aan Bruno Tilmans, die sinds 3 jaar in het bestuur verantwoordelijk is voor Technische Zaken. Jos zal zijn voorzittersrol tot de komende ALV blijven vervullen. In de praktijk zal Bruno de rol van  waarnemend voorzitter op zich nemen.

Erwin Gelens waarnemend bestuurslid Technische Zaken Op het moment dat Bruno Tilmans voorzitter zal worden, zal Erwin Gelens als bestuurslid technische zaken de positie van Bruno overnemen. Tot de ALV zal Erwin waarnemend invulling geven aan zijn rol als bestuurslid Technische Zaken.

Corona updateNieuwe maatregelen Maandag heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd. Bijeenkomsten en evenementen zijn nu verboden tot 1 juni. Voor sportclubs geldt nog steeds dat ze gesloten zijn t/m 6 april. Wij volgen telkens het advies van de KNLTB:
Het kabinet beslist dinsdag 31 maart hoe Nederland verdergaat met de bestrijding van het coronavirus. Het gaat om de maatregelen die tot 6 april gelden, dus onder meer over het thuiswerken en de sluiting van scholen, sportclubs, restaurants en musea. Wat betreft de trainingen en competities wordt uiterlijk 6 april besloten of die weer kunnen starten of dat de maatregel verlengd wordt. De KNLTB kan nu dus nog niet precies zeggen wat de consequenties zijn voor tennis, trainingen en de start van de competities na 6 april. En neemt nu geen overhaaste beslissing over het vervolg van de uitvoering van de competities. De bond wil alle scenario’s goed afwegen en de juiste keuzes maken voor de lange termijn. Hierbij zal de gezondheid van alle leden altijd voorop staan. Het voorlopige uitstel van de competities tot begin mei zoals vorige week aangekondigd blijft staan. Dinsdag 31 maart en uiterlijk 6 april weten we meer over de maatregelen en de betekenis voor sport.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van het meest actuele nieuws via de mail en de website. Tot die tijd willen we jullie nogmaals vragen om ons park niet te betreden! 

Lees meer op de website van de KNLTB: https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/update-24-maart-nieuwe-maatregelen-tegen-het-coronavirus/ 

Trainingen One2tennis Met betrekking tot de winterlessen, wordt er geïnventariseerd hoeveel lessen van de oorspronkelijke cyclus zijn gegeven. Lessen die uitgevallen zijn worden in de vorm van een voucher aan des betreffende leerlingen aangeboden en kunnen in een nieuwe lessenreeks aan het begin van het zomerseizoen of winterseizoen ingeleverd worden.

Met betrekking tot de zomerlessen, staat de inschrijving voor de lessen nog steeds open. Je kan je tot het moment dat ons park open gaat aanmelden voor de lessen. De cyclus van de zomertrainingen wordt aangepast aan het moment dat het park open gaat en deze cyclus wordt de basis voor de facturatie.  Inschrijven voor de zomerlessen kan via de eerdere mail die je van One2tennis hebt ontvangen.

We hopen dat jullie gezond zijn en blijven en dat het goed met jullie gaat. Tot een later moment weer. 

Hartelijke groet,
het bestuur