Algemene Leden Vergadering 24 maart

 Het bestuur van T.V. Griffensteyn nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 24 maart a.s. in ons gezellige clubhuis. We starten om 20.00 uur.

Tijdens deze vergadering blikken wij als bestuur terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar komend jaar. Ook bespreken we de jaarrekening 2019 en de concept begroting 2020. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen. En we vragen de ALV akkoord voor een bestuurswisseling van 4 bestuursfuncties, waaronder de voorzittersfunctie.

Via deze link vind je agenda van de ALV, de notulen van de vergadering uit 2019 en de financiële documenten.