Nieuw bestuurslid Financiƫle Zaken gezocht!

T.V. Griffensteyn is op zoek naar een nieuw bestuurslid Financiële Zaken. Na vier jaar geeft ons huidige bestuurslid, Ronald Antonissen, graag het stokje over. Als bestuurslid financiële zaken ben je  eindverantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Je stelt uitgangspunten en randvoorwaarden op voor het financiële beleid en zorgt voor de financiële continuïteit van de vereniging.

De ledenfacturatie, boekhouding en opmaken jaarrekening zijn uitbesteed bij externe partijen. Wel heb jij hierover de regie en ben je eindverantwoordelijk. Jaarlijks stel je de exploitatiebegroting en meerjaren investeringsbegroting op, die in de Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt vastgesteld. In de ALV legt het bestuur ook verantwoording af voor alle financiële zaken voor het voorgaande jaar. Het bestuur vergadert gemiddeld 1x per 3 weken.

Heb je belangstelling of vragen? Neem dan contact op met één van de bestuursleden.

Jos Tonk, voorzitter@griffensteyn.nl

Bruno Tilmans, technischezaken@griffensteyn.nl

Judith van Doleweerd, secretaris@griffensteyn.nl

Sandra den Held, communicatie@griffensteyn.nl