Verslag ALV 26 maart 2019

 ALV is akkoord met financiën, investeringen in duurzaamheid en bestuurswisselingen

Het bestuur kijkt terug op een prettige en constructieve vergadering en bedankt alle aanwezige leden voor hun komst naar de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV heeft ingestemd met verschillende voorstellen van het bestuur. Leden en bestuur blikten terug op alle mooie evenementen en initiatieven van 2018 en keken vooruit naar het komende jaar.

 Wisselingen in bestuur

Tijdens de vergadering op 26 maart deelde Marit Roeterdink mee dat zij het stokje als bestuurslid Communicatie en Vrijwilligers/Evenementen graag overdraagt. Marit was sinds 2015 ons eerste bestuurslid Communicatie. Zij heeft de communicatie binnen onze vereniging een grote stap verder gebracht met onder meer een vernieuwde website en de clubapp. Verder heeft de ALV officieel afscheid genomen van Bert van den Berg, die medio 2018 is gestopt als secretaris. Naast zijn reguliere rol als secretaris begeleidde hij de complexe overgang naar een nieuw digitaal systeem. En heeft hij zich ingezet voor voldoende ruimte om vrij te spelen op onze club. Het bestuur en de leden bedankten Marit en Bert hartelijk voor hun grote inzet en bijdrage voor onze vereniging.

Ten slotte stemde de ALV ermee in dat Sandra den Held, tot nu toe waarnemend secretaris, verantwoordelijk wordt voor de portefeuille Communicatie en Vrijwilligers/Evenementen. Sandra is in haar dagelijks werk adviseur op het gebied van communicatie en organisatieontwikkeling. De ALV wenst Sandra veel succes en plezier in haar nieuwe functie.

Daarmee gaat het bestuur op zoek naar een nieuwe secretaris. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met voorzitter Jos Tonk via voorzitter@griffensteyn.nl.

 Nieuwe LED baanverlichting en zonnepanelen

Tijdens de ALV van vorig jaar is de wens uitgesproken om de club  te verduurzamen. Daarom vervangen we de lampen op de banen 5 tot en met 10 door de nieuwste generatie LED lampen. De ALV stemde 26 maart in met het investeringsvoorstel voor de aanleg van deze nieuwe verlichting. De masten kunnen  gewoon behouden blijven. Meerdere leden hebben meegedacht over het type lamp en er is veel research gedaan. De nieuwe lampen zorgen voor meer licht op de banen, veroorzaken minder lichtvervuiling en besparen meer dan 50% energiekosten.  De ALV stemde ook in met het plan voor de aanleg van zonnepanelen op het platte dak van het clubhuis.  

Financieel jaarverslag en begroting 2019

De ALV heeft ook ingestemd met het financieel jaarverslag 2018 en de begroting van 2019. We blijven een financieel gezonde vereniging. T.V. Griffensteyn geeft alleen geld uit als dit ook echt op onze rekening staat. Geen leningen dus. Verder sparen we gewoon verder zodat we ook in de toekomst klaar zijn voor grote investeringen in bijvoorbeeld nieuwe banen (na 2023).