Historie van onze vereniging

TV Griffensteyn is op 16 juni 1951 opgericht. De basis werd gelegd toen de familie Veenendaal uit Indonesië kwam en op de huidige parkeerplaats een (club-)huis neerzette. Daarnaast werden enkele tennisbanen aangelegd. Als één van de eerste leden kwam de familie Mica over van TIVONIO (Tennissen is voor ons na inspanning ontspanning). De naam Griffensteyn werd tijdens een vergadering gekozen.

Om de band met de leden te verstevigen is al kort na het ontstaan gestart met het uitgeven van een clubblad. Vanaf 2002 heeft TV Griffensteyn een eigen website. Elke 5 jaar viert de vereniging haar lustrum.

Oorspronkelijk kende de vereniging een houten kantine en waren er 4 en later 5 banen. De club had toen ongeveer 75 leden. De familie Schoonman beheerden in die jaren de kantine, de banen en het winkeltje.

Omstreeks 1978 kwam het nieuwe clubhuis en vond er tevens uitbreiding plaats naar 7 banen, dat met de komst van nieuwe wijken zoals Brugakker, Nijenheim en Couwenhoven geen overbodige luxe was. TV Griffensteyn kent de laatste 20 jaar dan ook een wachtlijst voor nieuwe leden. Het aantal leden bedraagt ongeveer 1100. Mede daarom is het aantal banen uitgebreid tot 10, waarvan er 6 zijn verlicht.

Omdat het tennispark aan de gemeente toebehoorde is jarenlang de discussie tot privatisering gevoerd. Daar liep een discussie doorheen binnen de KNLTB over een op te richten Racketcentrum. In 1997 lukte het uiteindelijk om de gesprekken met de gemeente dusdanig af te ronden dat het tennispark op 1 december 1997 geprivatiseerd kon worden.

Historie Overzicht