Erelid Ria Dijkman-Gilsing overleden

Op vrijdag 10 augustus is Ria Dijkman-Gilsing, erelid van onze vereniging, op 83 jarige leeftijd, overleden. Ria heeft zich vele jaren actief ingezet bij de ledenadministratie. Ze speelde competitie op de dinsdag en de donderdag en ze speelde tot drie jaar geleden bridge in de wintermaanden. Wij wensen haar familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens de vereniging,

Het bestuur